Pelargoner i Sydafrikarummet. Foto: AnnSofie Börjesson
Pelargoner i Sydafrikarummet. Foto: AnnSofie Börjesson

I själva Kapregionen finns nästan inga skogar, istället är det buskvegetation som dominerar − fynbos. Den påminner om hårdbladsfloran i Medelhavsområdet, med buskar som har små och hårda blad för att klara sommartorkan. Till fynbosfloran hör proteaväxter, ljungväxter, restioväxter och pelargoner. Kapregionen är också det område i världen som har flest vilda lök- och knölväxter; iris-, amaryllis- och liljeväxter.

Strax nordost om Kaplandets berg sänker sig landet ned mot ett slättområde så torrt att det fått namnet Karoo-öknen. Där finns en rik flora av olika slags suckulenter, växter som kan konsten att spara vatten i sina stammar eller blad under torrtider. I våra planteringar finns bland annat levande stenar, middagsblommor, törelväxter och aloearter.

Kungsprotea Foto: Rakel Norberg
Sydafrikas nationalblomma: kungsprotea
 
 
Levande stenar Foto: Rakel Norberg
Levande stenar överlever långa torrperioder.