Besöksadress

Gustafsborgsvägen 4 (Frescati), Stockholm
För färdtjänst, taxi, buss: Gustafsborgsvägen 4

Postadress

Stockholms universitet
Bergianska trädgården
106 91 Stockholm

Leveransadresser för bud och företag

E-post

info@bergianska.se
 

Bokning av visningar
och grupper/skolklasser utan visning

Ute i trädgården och Victoriahuset
bokning@bergianska.se

I Edvard Andersons växthus
infoea@bergianska.se eller 08-16 46 42
 

Gå till mer info om bokning av visningar

Gå till mer info om skolgrupper i Bergianska trädgården

Observera: vi har inga lokaler för uthyrning.
 

Restaurang, café & museibutik

Edvard Andersons växthus
café, entré, museibutik

08-16 37 01

Gamla orangeriet restaurang & café, privat regi
08-612 09 59, info@gamlaorangeriet.se
 

Informatör, press, fotografering

info@bergianska.se eller 08-16 30 91, 08-16 14 75

 

Forskning

prefekt@bergianska.se
 

Föreståndare

Gunvor Larsson, föreståndare, gunvor@bergianska.se
 

Lediga tjänster, praktik

jobb@bergianska.se
 

Naturens hus (skolprogram)

Information: 08-790 98 17
Bokning: 08-790 98 07, bokning@vetenskapenshus.se
Gå till mer info om skolgrupper i Bergianska trädgården