Huvudbild Acta Horti Bergiani
Teckning av A. Ekblom, ur Acta Horti Bergiani
 

Illustrationer till Wittrock

Makarna Ekblom träffades på Konstakademien i Stockholm och förlovade sig 1895. Då kombinerade de båda studier på akademien med extraknäck åt Bergianska trädgårdens Professor Bergianus, Veit Wittrock. Wittrock hade nämligen ett aldrig sinande behov av illustrationer (akvareller) av varianter av de arter han för tillfället undersökte. Det blev mängder av oerhört detaljerade avbildningar av styvmorsviol, grankottar, äpplen, linneor och aklejor för Axel och Thérèses del. Axel Ekblom gjorde också målningar av de "provinsblommor" - som senare kom att kallas landskapsblommor - som Veit Wittrock engagerade sig i.

Professor Wittrock var en idog arbetsmyra och han förväntade sig att hans medarbetare skulle hålla samma tempo. Det gällde även konstnärerna, och makarna Ekblom tillbringade många och långa sommardagar i Bergianska trädgården med målarlådor och örter som sällskap. Men förtjänsten var god, fyra kronor och 50 öre kunde en akvarell inbringa, och det var ett välkommet tillskott i kassan för Ekbloms, som till vardags arbetade med att ta fram illustrationer åt Naturhistoriska Riksmuseet.

Blomsternamn åt barnen

Paret fick fem barn, tre flickor och två pojkar. Döttrarnas namn vittnar om engagemanget de kände för sitt blommåleri. Äldsta dottern döptes till Viola, mellanflickan till Karin Linnea och yngsta dottern ville Thérèse och Axel ge namnet Akleja. Men prästen vägrade så hon fick istället det blomsterklingande namnet Torborg Flora.

Tusentals akvareller dokumenterar variationsrikedom

Att det blev en sådan stor skatt av akvareller från Axel och Thérèses hand beror delvis på, som det skulle visa sig, en felaktigt hypotes från Wittrocks sida. Han fascinerades över den enorma variationsrikedom som till exempel styvmorsviolen uppvisade och trodde att detta skulle leda till nya arter. Dessa ville han förstås avbilda för att använda i sin bevisföring, något som alltså gav mängder med arbete åt makarna Ekblom. Senare skulle det visa sig att den uppställda hypotesen var felaktig, men akvarellerna är fortfarande lika vackra och hänförande för betraktaren. Idag utgör de tusentals akvareller paret Ekblom målade åt Wittrock en del i de historiska samlingar som tillhör Bergianska stiftelsen.