Bergianska trädgården har funnits på Internet sedan 1997. År 2003 publicerades en ny version av hemsidan som fick följa med i många år. Den 2 maj 2012 lanserades den tredje versionen av Bergianska trädgårdens hemsida i helt ny tappning, med förbättrad navigation och användbarhet. Hemsidan är uppbyggd med en uppgraderad teknisk plattform, t.ex. med en modern version av publiceringsverktyg. Under 2022 kommer en ny version av Bergianska trädgårdens webbplats - den fjärde i ordningen.

Copyright

Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Materialet
får ej användas utan tillstånd från respektive författare, konstnär eller
fotograf. Observera att detta även gäller bilder från Bergiusherbariet.

Illustrationer

Illustrationerna på webbplatsen är skapade av illustratören Veronica Lendel. Det gäller kartan över Bergianska trädgården, områdessymboler, banner på startsidan (ej logotyp), hussymboler.

Språkversioner

Bergianska trädgårdens hemsida finns på engelska och svenska.
Den engelska versionen är under utveckling.

Tillgänglighetsredogörelse

Bergianska trädgården ligger under domänen su.se. Här beskriver vi hur webbplatser inom denna domänen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av Bergianska trädgårdens webbplats enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

  • Bergianska trädgården har inte resurser eller organisation för att utföra följande: Anpassa kartor för navigering med ett finger. Detta skulle innebära att vi behöver göra större teknisk anpassning av infogade kartor än vad vi har möjlighet till.

Mer om tillgänglighet, cookies och personuppiftsbehandling på Stockholms universitets webbplatser

Webmaster

Bergianska trädgårdens webmaster kan svara på frågor om webbplatsen samt
ta emot synpunkter och rapporter om fel: webmasterber@bergianska.se
För frågor som rör trädgårdens öppettider, program etc. hänvisar vi till
"Besök oss" på webbplatsen.