2014-09-24

Digitaliserat herbarieark av Arctotis aspera
Digitaliserat herbarieark av Arctotis aspera.

Bergianska stiftelsen har i drygt två år fått anslag från Andrew W. Mellon Foundation och har blivit partner i Global Plants Initiative (GPI), en internationell sammanslutning av ca 200 institutioner i ett sextiotal länder.  Anslaget har använts för att digitalisera delar av herbariesamlingarna.

Projektet har pågått sedan 2012 men har avslutats nu i september 2014. Totalt har 4 450 ark digitaliserats och dokumenterats med hjälp av 8 000 bilder. Alla ark är sökbara på herbariets söksida.

Bergianska stiftelsen har de senaste åren skannat och databasfört delar av sina historiska herbariesamlingar, framförallt typmaterial, Linnéark, och insamlingar av Linnélärjungar som Carl Peter Thunberg, Daniel Rolander och Pehr Osbeck. Allt material insamlat av den förste Professor Bergianus Olof Swartz, huvudsakligen från Västindien, har också digitaliserats.