Vy av frukt- och bärträdgården. Foto: Kaili Maide.
Vy av frukt- och bärträdgården.
 

Frukt- och bärträdgården är en visningsträdgård med huvudsyfte att visa, inte att skörda som man kanske kan tro. Här odlas många olika sorter av frukt och bär som passar vårt mellansvenska klimat såsom äpplen, hallon, vinbär, rabarber, jordgubbar och mycket mer. Här finns också frukter och bär som är lite ovanligare i odling såsom minikiwi, aronia, kvitten och lingon. Området anlades 1995. Då fanns delar av en fruktträdgård kvar. De äldre äppelträden blev stommen för den nya anläggningen. 

I en visningsträdgård som denna kan du inspireras av och lära hur frukt- och bär kan odlas. Här finns spaljerade fruktträd, exempel på hur hallon ska stöttas för en bra skörd, liksom hur tätt du kan plantera dina plantor och bärbuskar för bästa resultat.

En del av växterna i frukt- och bärträdgården knyter an till forskningen vid Balsgård i Skåne där Sveriges lantbruksuniversitet tar fram nya bra sorter av frukt och bär. Där gör man bland annat korsningar av äldre sorter som visat sig fungera bra i odling i Sverige. Mest kända är kanske de nya äppelsorterna Mio, Eva-Lotta och Sylvia som är korsningar där båda föräldrarna är kända.

Under några år framöver kommer detta område att renoveras. Vi bearbetar jorden och förnyar växtmaterialet.

Frukt- och bärträdgården finns här för studenter, skolklasser och intresserad allmänhet. Plocka inte av frukt och bär! Klättra inte i träden! Vi odlar dem för alla att studera och beundra. Även växtsjukdomar studeras, bland annat därför ligger frukter kvar på marken. Men inte heller frukter på marken får plockas.

Det finns många ställen i Stockholm där det är tillåtet att plocka frukt. Vi hänvisar till Äkta vara, Fruktförmedlingen: www.aktavara.org/fruktformedlingen

röda vinbär
Röda vinbär