Bleket. Foto: AnnSofie Börjesson
Bleket. Foto: AnnSofie Börjesson

Detta var trädgårdsdirektörens, det vill säga den Bergianska trädgårdsmästarens bostad. I byggnaden som uppfördes på 1800-talet fanns tidigare ett blekeri, därav husets smeknamn. Huset hyrdes under lång tid ut som bostad. På senare tid har renoveringar genomförts.

Gräsytorna och sluttningen omkring Bleket har mycket vacker vårblomning. Bleket ingår i det statliga byggnadesminne som stora delar av Bergianska trädgården utgör.