Området Öland & Gotland i Bergianska trädgården. Foto: AnnSofie Börjesson
Området Öland & Gotland i Bergianska trädgården. 

Ölands och Gotlands särpräglade natur beror till stor del på berggrunden som i huvudsak består av kalksten. Det torra och soliga klimatet med lite nederbörd och relativt milda, snöfattiga vintrar påverkar också, liksom våra förfäders tusenåriga nyttjande av markerna till bete och slåtter.

Unika växter på de öppna torrmarkena

På de öppna torra markerna förekommer växter som är väl anpassade för den extrema miljön. Här finns växter som är unika i den nordiska floran till exempel ölandstok, ullranunkel och bergsskrabba, arter som normalt hör hemma i mellersta och södra Europa. Det förekommer även några alpina arter på öarna. De anses vara kvarlevor från den tidigaste floran efter istiden, till exempel fjällgröe. Öarna är också kända för sin rika orkidéblomning på försommaren, då de föredrar kalkrika marker. Vi kommer inte att ha orkidéer här eftersom de är fridlysta i Sverige.

Läge med bra förutsättningar 

Avdelningen Öland & Gotland ligger väster om Victoriahuset. Platsen vi har valt har bra förutsättningar att efterlikna Ölands och Gotlands olika miljöer. Den vetter mot syd och berget ligger alldeles under. Vi har använt gotländsk kalksten för att bygga murar och alvar i området. Jorden är mager och kalkberikad. Merparten av växtmaterialet är vildinsamlat på öarna. Nedanför alvaret finns en sluttande torräng och sedan en strand mot Brunnsviken. Framöver kommer vi kunna följa utvecklingen av området – hur växterna konkurrerar och hur de trivs i de skapade miljöerna.

Artlistor med bilder

För dig som är nyfiken på vilka växter som finns i området Öland & Gotland i Bergianska trädgården finns artlistor att titta på med bilder och länk till mer information om respektive växt.