Vy över systematiska avdelningarna och Viktoriahuset
Vy över Systematiska avdelningen och Victoriahuset. Foto: Eva Dalin
 
 

De växter som har hylle, ståndare och pistiller samt senare får frukter kallas blomväxter. I Systematiska avdelningen odlas cirka 1 400 blomväxtarter med syftet att, så bra som möjligt, visa mångfalden bland de ca 250 000 blomväxtarter som är kända. Anläggningen består av ett stort antal rabatter, där tanken är att visa hur växterna är släkt med varandra. De som är nära släkt står nära varandra, t.ex. alla rosväxter (Rosaceae) i område 4, så att besökare kan se att tokar, daggkåpor, rosor och spireor alla tillhör denna familj. 

Blomning från tidig vår till sen höst

Man kan komma när som helst under växtsäsongen och hitta blommande växter i den systematiska avdelningen. Under vår och försommar finns det många blommande lökväxter i område 1, öster om Gamla orangeriet, medan de korgblommiga växterna nära Victoriahuset i område 9, kanske ger den finaste höstblomningen.

 
Systematiska avdelningarna
Systematiska avdelningen. Foto: Eva Dalin