Vingbenved
Japanska dammen är fin året om, höstfärger rosaröd vingbenved. Foto: Mia Olvång

Historik

En damm utformades här redan då Bergianska trädgården anlades i slutet av 1800-talet. Den lilla ön skulle efterlikna Åreskutan och fjällviden planterades ut passande nog i närhet till det Skandinaviska fjället i öster.

I slutet av 1980-talet gjordes dammen om till ett område inspirerat av japansk trädgårdskonst. Japanska dammen invigdes 1991 i samband med Bergianska stiftelsens 200-årsjubileum.

Inspirerad av japansk tradition

Dammen och dess omgivande grönska är inspirerade av den japanska traditionen att i trädgården försöka återskapa ett stycke natur, en glänta i skogen, eller som ett rum i rummet. Träd är planterade för att skärma av omgivningen. I stället för blom- och färgrikedom är det många nyanser av grönt med ett rikt skuggspel och bara enstaka inslag av blomsterprakt, som är ledande.

Vattenspegeln ska skänka ro och den porlande bäcken ge liv, samtidigt som den skärmar av bruset från omvärlden, en meditativ plats. De spännande kontrasterna mellan mycket grönska, strama grusytor och mjukt slipade stenar samt dammens varierande vattenyta speglar en annan kultur och andra ideal för hur och varför man anlägger en trädgård.

Det har nu gått nästan 30 år sedan Japanska dammen invigdes och anläggningen är i visst behov av en renovering. Ändå finns den ursprungliga tanken och känslan av rofylldhet till stor del kvar.

Kinesisk trollhassel
Kinesisk trollhassel kan blomma redan i januari till april. Foto: Gunvor Larsson