Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården – ett museum för levande växter

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, som Medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden såväl som frodiga köksväxtland, örtagård och frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

Austrobaileya scandens

En av de tidigaste blomväxterna

Austrobaileya scandens tillhör en av de tidigaste nu levande blomväxtfamiljerna. I denna växtfamilj finns det bara ett släkte och i släktet endast denna art.

Fröer

Bytt är bytt – botaniska trädgårdar byter frön

Bergianska trädgårdens frökatalog innehåller 83 utvalda fröer och ingår i fröbytet mellan många av världens botaniska trädgårdar.

Fingerlime

Fingerlime med frukter som fingrar

En citrusfrukt med frukter som påminner om ärtskidor eller som namnet anger – fingrar. Du kan se fingerlime i Tropikrummet i Edvard Andersons växthus.