Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården – ett museum för levande växter

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, som Medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden såväl som frodiga köksväxtland, örtagård och frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

kottepalm

Växternas evolution i Bergianska trädgården

Välkommen till ett nytt år i Bergianska trädgården. Temat för 2019 är Växternas evolution. Landväxternas utveckling sträcker sig ca 500 miljoner år bakåt i tiden och pågår än idag.

Gamla orangeriet

Gamla orangeriet Restaurang & Café öppnar igen den 1 februari

Gamla Orangeriet Restaurang & Café har stängt januari månad. I Edvard Andersons växthus finns café med bakverk och smörgåsar.

drakagave

Agave i blom

I Kalifornienrummet i Edvard Andersons växthus blommar just nu en drakagave.