Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården – ett museum för levande växter

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, som Medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden såväl som frodiga köksväxtland, örtagård och frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

Lars Kers

Vår trogne medarbetare Lars Erik Kers har gått ur tiden

Lasse – den mycket kunnige och lite barske botanisten med luppen redo – gick bort den 27 maj 2017.

agave

Agaveblomning på gång

För första gången är en agave på väg att blomma i Bergianska trädgården. I mitten av bladrosetten skjuter blomställningen upp likt en jättesparris.

Kristina Bolinder

Pollination för miljontals år sedan

Nybliven doktor med pollination som passion. Kristina Bolinder har nyligen disputerat med avhandlingen "Pollen and pollination in Ephedra (Gnetales)".