Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, t.ex. medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården ligger naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden såväl som frodiga köksväxtland, örtagård och frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

banan

Texter om textila fibrer från växtriket

Utställningen "Livets trådar – smidiga och starka" är slut. Många av våra besökare har frågat om det finns något häfte med utställningstexterna.

Rysk blåstjärna, Scilla siberica. Foto: Lena Gårder

100-åriga vårblommande gräsmattor

I Bergianska trädgården finns flera gräsytor med ovanligt vacker vårblomning. En del är mer än 100 år gamla. För att bevara blomrikedomen klipps inte dessa ytor förrän blomning och frösättning är klara.