Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården – ett museum för levande växter

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, som Medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden såväl som frodiga köksväxtland, örtagård och frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

duvträd

Titta upp i näsduksträdet och se hundratals näsdukar

Innanför granhäckarna har vårt näsduksträd börjat blomma. Näsdukarna är egentligen två stora vita stödblad som omger blomställningarna.

äppelblom

Äppelträden i blom

Ett 40-tal äppelträd blommar nu Klonarkivet – vår samling äldre äppelsorter. Passa på att se dem nu!

Pelargon i Sydafrikarummet

Sydafrikas pelargoner

Av de cirka 300 vilda pelargonarterna kommer de flesta från Sydafrika. Just nu kan du se flera av dem blomma praktfullt i Edvard Andersons växthus.