Samarbeten & vänförening

Bergianska trädgården samverkar med andra myndigheter och flera nätverk för botaniska trädgårdar.

 

Uppdrag

Bergianska trädgården har ett samarbete med Programmet för odlad mångfald (Pom) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i bevarandet av den odlade mångfalden. Vi har i uppdrag att bevara så kallade mandatsorter av fruktträd och grönsaker.

Frukt- och bärträdgården samt klonarkiv

 

Nätverk för botaniska trädgårdar

Bergianska trädgården är medlem i Botanic Gardens Conservation International (BGCI)  – ett globalt nätverk för botaniska trädgårdar i mer än 100 länder.

Botanic Gardens Conservation International

BGCI har tagit fram ett ackrediteringssystem med krav för att en verksamhet ska få kalla sig botanisk trädgård. Bergianska blev ackrediterad 2021.

The BGCI Accreditation Scheme

Svenska nätverket för botaniska trädgårdar (SNBG) samarbetar i gemensamma frågor. Bergianska trädgården ingår tillsammans med Göteborgs botaniska trädgård, Lunds botaniska trädgård och Uppsala linneanska trädgårdar. För att ingå i nätverket måste trädgården vara ackrediterad av BGCI som en botanisk trädgård.

Svenska nätverket för botaniska trädgårdar (Göteborgs botaniska trädgård)

Bergianska trädgården är medlem i Naturhistoriska museers samarbetsorganisation (NAMSA), som arbetar för att främja naturhistorisk kunskapsspridning och bevarande av naturhistoriska samlingar. Organisationen består av naturhistoriska museer, botaniska trädgårdar, naturum och djurparker.

Naturhistoriska museers samarbetsorganisation

 

Omkringliggande samhället

Bergianska trädgården är en del av Nationalstadsparken och samverkar, vad gäller skydd, förvaltning information och vård, med andra aktörer i parken. Det är Länsstyrelsens uppdrag att styra denna samverkan.

 

Bergianska Trädgårdens Vänner

Vänföreningen bildades våren 1993 för att främja och stödja verksamheten i Bergianska trädgården. Det sker i första hand genom ekonomiskt stöd och aktiva insatser.

Ett medlemskap i Bergianska Trädgårdens Vänner ger många trevliga fördelar!

Bergianska Trädgårdens Vänner

Bergianska Trädgårdens vänner har gett stöd till flera stora projekt under många års tid.

Under många år har vår vänförening gett stöd till trädgårdens mångåriga projekt att föryngra och förnya trädbeståndet i parken. Träd som har ett stort värde men som är på väg att dö eller som står på fel plats föryngras genom sticklingar eller frön. Jobbet är ibland tidskrävande eftersom det kan ta tid innan en ny frisk planta är redo att planteras ut. Vi har exempelvis föryngrat och planterat ut nya exemplar av hybridkatalpa, turkestansk purpurapel, manchurisk päron och vårkörsbär.

Många nya träd i trädgården dras upp från frö som vi beställer från andra botaniska trädgårdar i världen. Ofta är det frön som är samlade i naturen i trädens ursprungliga länder. Det kan ta tio år innan en sådan planta är färdig att planteras ut.

En ny korkek har planterats i växthuset

Ibland köper vi in färdiga träd från plantskolor. För medel från vänföreningen har vi bland annat planterat prydnadskörsbär, kinesisk sekvoja och solfjäderstall. Förra året gjorde vänföreningen det möjligt för trädgården att köpa en ny korkek. Det var ett fullt uppvuxet träd specialbeställt från Italien. Ett ton träd planterades lyckosamt i Ekskogen i Edvard Andersons Medelhavshall. Vi köpte också en flikbladig lönn till Systematiska avdelningen. Under 2018 kommer magnolior köpas in och planteras för vänföreningens bidrag.

Tulpanblomningen i löktrappan är tjusig på våren

Tulpaner
Varje år får trädgården bidrag för att fylla löktrappan med tulpaner och även andra lökväxter för att förstärka vårblomningen. Foto: Mia Olvång

Vänföreningen har varit med och bekostat våra fina och funktionella skyltskåp med information till våra besökare. De är placerade vid de norra och södra entréerna.

Även mindre gåvor har stor betydelse. Vännerna har köpt in två lastcyklar till trädgården som används dagligen av trädgårdsmästarna under odlingssäsongen. Vi har fått stora krukor, museistolar och högtalarvästar och mer därtill.

Vännerna har också bidragit till reparationskostnader när läget varit akut såsom nytt golv i Edvard Andersons växthus och lagning av bron vid Japanska dammen.

Vänföreningsmedlemmarna hjälper till som volontärer

Som medlem i vänföreningen kan man stödja trädgården genom att vara volontär. Det innebär att man är värd i Victoriahuset eller Edvard Andersons växthus på helger eller när besökstrycket är stort vid evenemang som höstfest, ljusfest och utställningar.

Tack alla vänner för ert stöd genom åren!

På denna sida