Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Bergianska trädgården och till våra medarbetare. OBS! att trädgården drivs av två huvudmän – Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademien.

 

Adress

Besöksadress

Gustafsborgsvägen 4 (Frescati), Stockholm
För färdtjänst, taxi, buss: Gustafsborgsvägen 4

Postadress

Stockholms universitet
Bergianska trädgården
106 91 Stockholm

E-post

info@bergianska.se

 

Ledning

Föreståndare, Bergianska botaniska trädgården vid Stockholms universitet
1:e trädgårdsintendent, Edvard Andersons växthus, Kungl. Vetenskapsakademien
 

Administration

Ekonomi- och personaladministratör, Bergianska botaniska trädgården vid Stockholms universitet
1:e trädgårdsintendent, Edvard Andersons växthus, Kungl. Vetenskapsakademien
 

Information, press & foto

Information, press & foto
 

Personal

Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästare
Föreståndare, Bergianska botaniska trädgården vid Stockholms universitet
Trädgårdsmästare
1:e trädgårdsintendent, Edvard Andersons växthus, Kungl. Vetenskapsakademien
Tekniker
Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästare
Trädgårdsintendent
Entrévärd, inköpare butik
Ekonomi- och personaladministratör, Bergianska botaniska trädgården vid Stockholms universitet
Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästare
Entrévärd, inköpare café
Trädgårdsmästare
Trädgårdsintendent
På denna sida