Hitta till oss

Bergianska trädgården ligger i Frescati, på Norra Djurgården i Stockholm. Från Stockholms stadskärna kan du promenera till Frescati på cirka 20 minuter. Till hållplats "Universitetet" kan du även ta dig med tunnelbanans röda linje, Roslagsbanan och flertalet bussar. 

 

Besöksadress

Gustafsborgsvägen 4 (Frescati), Stockholm
För färdtjänst, taxi, buss: Gustafsborgsvägen 4

Hitta till Bergianska trädgården (Google Maps)

 

Med bil från Stockholm

Kör Roslagsvägen till avfart vid Naturhistoriska riksmuseet. Tag vänster i rondellen under Roslagsvägen.

Med bil från norr

Från E4/Uppsalavägen tag avfart 169 vid Järva krog körriktning Norrtälje. Sväng sedan upp på Norrtäljevägen söderut mot Stockholm. Efter Bergshamra tag av vid trafikplats Ekhagen, skyltat Bergianska trädgården.

Parkering

  • Intill norra huvudentrén i direkt anslutning till trädgården. Avgift.
  • I anslutning till trädgården under Roslagsvägen, invid trafikplatsen. Avgift.

Stockholm parkering

Angöring för färdtjänst, taxi och buss är Gustafsborgsvägen 4, 60 meter från ingången till Edvard Andersons växthus. Vänligen följ skyltningen för buss och taxi.

Tillgänglighet i Bergianska trädgården

Observera att biltrafik i Bergianska trädgården endast är tillåten för leveranser och boende. Besökare hänvisas till parkeringsplatser.

 

Ta tunnelbanan till Universitetet, därefter gångväg eller buss. Gångväg: Sväng vänster när du kommer upp från stationen. Gå igenom tunneln under Roslagsvägen och sedan över Roslagsbanan. Gång- och cykelvägen till höger leder ner till Bergianska trädgården. Det är ca 10 minuters promenad från tunnelbanan.

Ta Roslagsbanan till Universitetet (ca 5 min resa från Östra station). Gångväg till trädgården finns på västra sidan av Roslagsbanan (promenadtid ca 7 min). Alternativt byt till buss från Universitetet norra, se nedan.

Buss 50 går till hållplats Bergiusvägen, buss 540 till hållplats Frescati.

 

Cykelbanor löper parallellt med Roslagsvägen från båda riktningarna. För att komma över Roslagsbanans järnväg finns två alternativ; antingen åker man över gång- och cykelbron vid Universitetets tunnelbanestation eller så åker man över järnvägskorsningen vid Bergiusvägen. Parkera cykeln vid någon av huvudentréerna. Det är inte tillåtet att cykla eller parkera cykeln inne i Bergianska trädgården, då det stör framkomlighet för besökare och personal. Observera att Bergianska trädgården är ett museum för levande växter. Välkommen till fots!

Cykla till Bergianska trädgården – besök oss till fots

 

Den enda tillåtna biltrafiken i Bergianska trädgården är för leveranser och boende. All övrig trafik hänvisas till parkeringsplatsen. Vänligen håll nere hastigheten då det är fotgängare även på leveransvägar.

Leveranser till

  • Edvard Andersons växthus: Gustafsborgsvägen 8. Obs! Paket respektive tunga transporter till olika ingångar, se kartan.
  • Gamla orangeriet: Veit Wittrocksväg 9
  • Bergianska institutionen: Veit Wittrocksväg 10
  • Naturens hus: Gustafsborgsvägen 20

 

 

Karta över Bergianska trädgården

I trädgården finns flera vackra områden som Japanska dammen och Italienska terrassen.

Trädgårdens områden

Ladda ner Bergianska trädgårdens kartfolder här (4390 Kb)

Du kan även hämta en egen tryckt version av kartfoldern i Edvard Andersons växthus, i Victoriahuset (maj–september) samt vid informationstavlorna (markerad "i" på kartan).

På denna sida