En botanisk trädgård har samlingar av växter från hela världen. Det är ett museum för levande växter. Till skillnad från en park, är växterna i en botanisk trädgård nästan alltid arrangerade på ett vetenskapligt eller pedagogiskt vis t ex i systematisk ordning, som visar hur de är släkt med varandra, eller i växtgeografisk ordning, där växter från ett geografiskt område visas. Växterna är etiketterade med latinskt namn, svenskt namn, om det finns, och dess naturliga utbredningsområde. Botaniska trädgårdar är viktiga arenor för undervisning och forskning, men har också stort värde för allmänheten.

 
japan
Japanska dammen i Bergianska trädgården. Foto: Eva Dalin