Trädgårdens områden

Bergianska trädgården är en traditionell nordhemisfärisk botanisk trädgård där växtsamlingar finns på friland och i växthus. Här finns dryga 6 000 arter från hela världen – från fjäll och skog till fuktig regnskog och öken.

Växterna presenteras efter ett syfte:

  • Om och hur de är släkt med varandra, systematiska avdelningar, som det växtsystematiska området och rododendrondalen.
  • Vilket geografiskt utbredningsområde de har, växtgeografiska avdelningar, som Öland & Gotland, medelhavsväxter runt italienska terrassen och de olika klimatrummen i växthusen.

Trädgården ligger vackert på en udde i Brunnsviken med utsiktsplatser på höjderna. Stommen i parken utgörs av gamla grova ekar, som hänger ihop med Djurgårdslandskapet och utefter vattnet går en strandpromenad.

Karta över Bergianska trädgården

 

Frukt- och bärträdgården

Äppelträd
Frukt- och bärträdgården. Foto: Kaili Maide

För att lära dig mer om läckra frukter och bär som går att odla i mellersta delen av Sverige gör du klokt i att besöka Frukt- och bärträdgården. Bergianska trädgården har även ett äppelklonarkiv med ca 45 äppelträd och ett fåtal päronträd. Klonarkivet är dock stängt för allmänheten utom vid särskilda tillfällen och visningar.

Frukt- och bärträdgården

 

Italienska terrassen

Italienska terrassen med vit balustrad. En kvinna sitter på en bänk och läser. Vy över Brunnsviken.
Italienska terrassen. Foto: Eva Dalin

Italienska terrassen har varit en av trädgårdens utsiktspunkter ända sedan trädgården anlades i slutet av 1800-talet. Vacker utsikt över Brunnsvken.

Italienska terrassen

 

Japanska dammen

Japanska dammen,
Japanska dammen med rosaröd vingbenved och gulröd ginnalalönn. Foto: Mia Olvång

Dammen och dess omgivande grönska är utformade efter den japanska traditionen att i trädgården försöka återskapa ett miniatyrlandskap. Den ska ge känslan av ett stycke natur, en glänta i skogen.

Japanska dammen

 

Rododendrondalen

Vi över i rosa, gult, orange, vita blommande rododendronbuskar.
Vy över Rododendrondalen. Foto: Eva Dalin.

Från slutet av maj till mitten av juni kan man njuta av den vackra rododendronblomningen i den lilla dalgången ner mot Brunnsviken. Här finns ett 70-tal olika arter och flera sorter. Andra släkten i ljung­familjen finns också representerade som klockbuske, kalmia och klockrosing.

Rododendrondalen

 

Stora, Nordamerikanska och Skandinaviska fjällen

Skandinaviska fjället
Skandinaviska fjället på våren. Foto: Eva Dalin

Professor Bergianus, Veit Wittrock, lät uppföra dessa stora stenpartier vid anläggandet av trädgården för 100 år sedan. Hans vision var att skapa miniatyrfjäll med alpina växter från olika världsdelar.

Stora, Nordamerikanska och Skandinaviska fjällen

 

Området för pollinations- och spridningsbiologi

Tårtbitsformade rabbater som omger ett träd. En väg går igenom området.
Området för pollinations- och spridningsbiologi. Foto: Eva Dalin.

Det här är ett område med syfte att visa hur växter förökar sig. Pollination handlar om hur pollen transporteras från ståndare till pistillens märke. Tolv skyltade rabatter på en behändig yta visar många växter och förser dig med kunskap.

Området för pollinations- och spridningsbiologi

 

Systematiska avdelningen

Gula blommor i den Systematiska avdelningen.
Den systematiska avdelningen. Foto: Eva Dalin.

I Bergianska trädgårdens Systematiska avdelning är växterna ordnade efter hur de är släkt med varandra. De som är nära släkt, till exempel alla rosväxter, står bredvid varandra, så att man kan jämföra dem. Vi arbetar med att hålla avdelningen aktuell och växternas ordning anpassas efter hur nya forskningsrön visar att de är släkt.

Systematiska avdelningen

 

Victoriadammen

Victoriadammen och Victoriahuset
Victoriadammen med Victoriahuset i bakgrunden. Foto: Eva Dalin

Den hästskoformade Victoriadammen anlades omkring 1890. I dammen växer vattenväxter som kräver ett kallare klimat, som komplement till de vattenväxter som visas i Victoriahuset.

Victoriadammen

 

Våtmarken

Våtmark.
Våtmarken i Bergianska trädgården. Foto: Gunvor Larsson.

Under hösten 2009 började arbetet med att åter få en våtmark i Bergianska trädgården. Det innebar att jordmassor schaktades bort för att skapa en sänka och få en dämmande vall mot Brunnsviken.

Våtmarken

 

Öland & Gotland

Stora platta kalkstenar med växtlighet emellan. I bakgrunden utsikt över Brunnsviken.
Utsikt över alvaret. Foto: Gunvor Larsson.

Området Öland & Gotland är ett växtgeografiskt område i Bergianska trädgården som ska spegla några av Ölands och Gotlands olika växtsamhällen, framförallt de som finns på de öppna, lågvuxna markerna som alvar, äng och strand. Här finns även införda och odlade arter, som är starkt förknippade med öarna.

Öland & Gotland

På denna sida