Vi tar emot oavlönade praktikanter som vill ha erfarenhet av skötsel av växtmaterialet utomhus i en botanisk trädgård, från slutet av april till mitten av oktober. Vi tar ej emot praktikanter i växthusen! I första hand tar vi emot studenter på yrkeshögskolornas trädgårdsutbildningar, men även andra praktikanter i mån av plats. Praktiktiden är minst två veckor. Vi har tyvärr ej möjlighet att ta emot PRAO-elever.

Under praktiken följer och deltar man i trädgårdsmästarnas och de säsongsanställdas dagliga göromål. Arbetet sker i något av de tre arbetslagen som ansvarar för

  • Parkområdena med växtgeografiska områden
  • Växtsystematiska avdelningen och området för pollination och spridning eller
  • Köksväxtlanden, örtagården och frukt- och bäravdelningen.

Vi erbjuder inblick i skötseln av ett fantastiskt artrikt växtmaterial och möjligheter att genom att delta i arbetet, diskutera, fråga och självstudier lära sig både yrkeskunskaper inom trädgårdsyrket, artkunskap och få en insikt i växtsystematik och botanik.
Arbetet är ofta fysiskt krävande, speciellt för handleder, nacke, axlar, rygg och knän.

Alla förfrågningar om praktik hänvisas till jobb@bergianska.se