• Att plocka växter, frukt och frön är absolut förbjudet, eftersom vi är beroende av våra fröer för framtida sådder och p.g.a. restriktionerna i konventionen om biologisk mångfald samt att växterna utgör våra samlingar som vi vill kunna visa! Alla växter utomhus och inomhus är att betrakta som museiföremål.
 • Av hänsyn till andra besökare och det ömtåliga växtmaterialet är det inte tillåtet att cykla, fiska, grilla, bada, spela boll eller liknande.
  Cykla till Bergianska trädgården – besök oss till fots
 • För medhavd picknick, använd endast parkbänkar och borden vid rastplatserna som är utmarkerade på kartan. Vi uppskattar om ni sedan tar med er matsäcksavfallet då avfallskärlen lätt blir fulla. Övriga gräsytor får endast beträdas för att betrakta 
trädgårdens växtsamlingar. Var i så fall försiktig. Gräsmattorna är känsliga då t.ex. lökar är planterade på flera ställen.
 • För att sköta trädgården använder vi många olika typer av maskiner. För din egen säkerhet som besökare och för att vi skall kunna utföra arbetet säkert och effektivt:
  håll stort säkerhetsavstånd till maskiner och låt aldrig barn gå nära en arbetande maskin.
 • Det är inte tillåtet att bre ut yogamattor, filtar eller liknande på våra gräsytor, då växtmaterialet, t.ex. lökväxter är känsliga. För picknickplatser, se länk i föregående punkt. 
 • Använd inte våra träd som träningsredskap eller för att klättra i!
 • Observera att en del växter är giftiga att äta eller kan ge hudirritationer.
 • Fotografera gärna, men bara som privatperson, för privat bruk. Mer information om fotografering i Bergianska trädgården finns här.
 • Hundar måste hållas kopplade.
 • Det är inte tillåtet att ta med hund in i växthusen.
 • Det är inte tillåtet med bröllop eller bröllopsfotografering i trädgården.