Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården – ett museum för levande växter

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, som Medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden såväl som frodiga köksväxtland, örtagård och frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

Glad påsk! Foto: Sari Södergren

Bergianska trädgården är öppen alla dagar i påsk

Välkommen till Bergianska trädgården i påsk. Edvard Andersons växthus är öppet alla dagar i påskhelgen.

Arontorpsros

Rosen från öländska Arontorp

Våradonis, arontorpsros – kärt barn har många namn. Lagom till påskhelgen har vårens första arontorpsros vecklat ut sina gula blomblad.

Fröer

Bytt är bytt – botaniska trädgårdar byter frön

Bergianska trädgårdens frökatalog innehåller 83 utvalda fröer och ingår i fröbytet mellan många av världens botaniska trädgårdar.