Clercks insekts- och spindelsamling

Bland bröderna Bergius kvarlåtenskap finns ett kabinettskåp som rymmer den svenske zoologen Carl Alexander Clercks samlingar av insekter och spindlar. Dessa låg delvis till grund för hans berömda arbeten Icones Insectorum Rariorum och Svenska spindlar.

Fjärilar i en låda, med etiketter.
Fjärilar i en av lådorna i Clercks kabinettskåp. Foto: AnnSofie Börjesson

Clerck var kommissarie i Stockholms borgerskaps bemedlingskommission största delen av sitt liv. Intresset för insekter och spindlar väcktes på Linnés föreläsningar på Riddarhuset i Stockholm år 1737.

Den samling som Bergianska stiftelsen har är den enda av Clercks naturaliesamlingar som finns bevarad och enligt P. I. Persson (se källa) en av de äldsta i ursprungligt skick bevarade insektssamlingarna i världen.

Samlingen sammanställdes troligen mellan åren 1758 och 1761 och består framför allt av fjärilar, skalbaggar och spindlar. Tyngdpunkten ligger på svenska insekter med ca 1000 arter. En del insekter är s.k. typer (specifikt exemplar som legat till grund för namngivningen av arten). I samlingen finns även ett typexemplar som Linné beskrivit.

Insekterna är uppställda enligt Linnés 10:e upplaga av Systema naturae (1758) och omfattar representanter för alla ordningar upptagna där. Samlingen har utökats något av P. J. Bergius på 1700-talet, med bl.a. tropiska fjärilar. Insekterna är inordnade i fack, uppfästa på nålar med fint dekorerade etiketter tryckta i kopparstick.

År 1759 respektive 1764 gav Clerck ut Icones Insectorum Rariorum, ett planschverk i två delar med vackra handkolorerade illustrationer. Clerck namngav några av insekterna till illustrationerna men de flesta var från Linnés beskrivningar. Omfattande korrespondens med Linné berättar om hur denne tog del i tillkomsten av Icones Insectorum Rariorum.
Spindelsamlingen

Ur vetenskaplig synpunkt är spindelsamlingen mer betydande än insektssamlingen. Samlingen innehåller nämligen spindlar som Clerck beskrivit i sin Svenska spindlar, ett grundläggande verk för spindelsystematiken. Trots att boken utkom före Linnés 10:e upplaga av Systema naturae (som är basen för den zoologiska nomenklaturen) är Clercks namn giltiga enligt beslut av den zoologiska nomenklaturkommissionen. Det gör också att många av spindlarna kan betraktas som typer.

Enligt Thorell (1859) fanns ursprungligen 61 olika arter i samlingen, varav 50 beskrivna av Clerck. Idag finns tyvärr endast 32 arter kvar varav 20 beskrivna av Clerck. Flertalet hade förstörts av skadeinsekter då Thorell upptäckte den orörda samlingen i Bergianska trädgårdsskolan i mitten på 1800-talet. Han lät då flytta spindlarna till spritlösning.

Källa: Per Inge Persson, Carl Clercks insektsamling - en orörd samling från Linnés tid, Fauna och flora, 3-1978, Åke Holm, Om Carl Clercks spindelsamling, Fauna och flora, 5-1978.

Forskare kan kontakta Sektionen för entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet för mer information om Clercks insekts- och spindelsamling.

På denna sida