Promenaden som visar växternas historia

Välkommen till en promenad längs Evolutionsslingan med skyltar och en karta som berättar den spännande historien om växternas ursprung. Följ med på en tidsresa flera hundra miljoner år tillbaka i tiden. Skyltarna längs promenadslingan finns uppsatta från början av juni till slutet av september.

Promenadslingan börjar vid Japanska dammen och slutar en bit från Italienska terrassen. Den visar växter ur alla större växtgrupper som finns på jorden. Här får du se och lära dig om olika växter som har utvecklats, allt från mossor och ormbunkar till barrträd och blomväxter. Längs med vägen finns flera trevliga rastplatser. Till din hjälp finns en kartfolder som du kan hämta i Edvard Andersons växthus.

Levermossa
De äldsta landväxtfossilen är sporer som liknar levermossors sporer. Och de är 470 miljoner år gamla! Bilden visar nutida levermossa, Marchantia. Foto: Lars Gunnar Reinhammar

Promenadslinga i Bergianska trädgården visar landväxternas evolution

Växternas evolution