Presidentsippor (Jeffersonia)

Den blå och den vita presidentsippan är snart i full blom på Systemet, vid det Nordamerikanska och det Stora (Asiatiska) fjället

Blå presidentsippa (Jeffersonia dubia). Foto: Bergianska trädgården
Blå presidentsippa (Jeffersonia dubia). Foto: Bergianska trädgården

Berberisväxter förknippas mest med taggiga buskar men det finns också en del perenna örter, bland annat presidentsippor, släktet Jeffersonia. Släktet har endast två arter och har namngivits efter den amerikanske presidenten Thomas Jefferson (1743-1826) som var intresserad av botanik och hortikultur.

De två arterna av presidentsippor har likartade växtplatser, helst lundartade miljöer med mullrik jord. Arterna blommar tidigt på våren innan trädens löv helt slagit ut, och deras frön sprids senare av myror. Däremot är det mycket långt mellan de två arternas utbredningsområden. Vit presidentsippa (Jeffersonia diphylla), arten som upptäcktes först, förekommer i östra Nordamerika. Den kommer att blomma inom några dagar vid det Nordamerikanska fjället (se kartan). Blå presidentsippa (Jeffersonia dubia) är en östasiatisk art med utbredning i sydöstligaste Ryssland, Kina och Korea. Den har nu börjat blomma i den Systematiska avdelningen, men finns även på den västra sidan av Stora (Asiatiska) fjället. Båda arterna odlas ibland som trädgårdsväxter, då oftast från frö.

Karta över Bergianska trädgården
Karta över Bergianska trädgården. De tre röda prickarna indikerar tre områden i trädgården där du kan hitta vit och blå presidentsippa, i den systematiska avdelningen och vid det Nordamerikanska och det Stora (Asiatiska) fjället.