Ny planskild korsning klar i maj

Begränsade parkeringsmöjligheter vid Bergianska trädgården

Observera att det är mycket begränsade parkeringsmöjligheter vid Bergianska trädgården under slutfasen av bygget med den planskilda korsningen. Parkeringen byggs för närvarande om, så välj gärna att ställa bilen på annan plats om möjligt, exempelvis infartsparkeringen under E18 eller Bergiusvägen. Det är begränsad framkomlighet för stora transporter – max 10 meter och ingen släpvagn tillåts.

Läs mer på Region Stockholms webbplats:

Ny planskild korsning vid Frescati (samlingssida för hela projektet)

 

Järnvägskorsning
Järnvägskorsningen med bommarna nere. Foto: Karin Martinsson