Landväxternas evolution

Välkommen till evolutionsslingan i Bergianska trädgården

Evolutionsslingans olika stationer
Karta med Evolutionsslingans 13 stationer. Illustration karta: Veronica Lendel

Ta en promenad längs Evolutionsslingan i Bergianska trädgården som berättar den spännande historien om landväxternas utveckling. Jorden som planet är nästan 5 miljarder år gammal, men det dröjde lång tid innan växter på land började utvecklas.

Evolutionsslingan
Utmed brunnsvikens strand kan man följa lanväxternas evolution under 470 miljoner år. Foto: Bergianska trädgården

De äldsta fossilen av landväxter är ca. 470 miljoner år gamla sporer som liknar de som dagens levermossor har. Blomväxter däremot, den grupp som idag inkluderar nästan allt det vi menar med begreppet växter, dyker inte upp förrän 300 miljoner år senare.

Ta en kartfolder vid slingans start, promenera utmed brunnsvikens strand och följ landväxternas utveckling under 470 miljoner år.