Kinesisk pimpernöt blommar fantastiskt vid Stora fjället

På södra sidan av Stora fjället (se kartan) blommar just nu den Kinesiska pimpernöten, eller Staphylea holocarpa som är det vetenskapliga namnet på arten. Som namnet antyder hör arten hemma i Kina, men den kan hittas även i Tibet.

Kinesisk pimpernöt (Staphylea holocarpa) på den södra sidan av Stora fjället.
Kinesisk pimpernöt (Staphylea holocarpa) på den södra sidan av Stora fjället. Foto: Bergianska trädgården.

Trädet vi har här i Bergianska trädgården är mycket gammalt, och omnämns redan i en lista över ”Fjällets växter” publicerad 1934 av dåvarande professor Bergianus, Robert Fries. Möjligen samlades exemplaret in av David Axelsson Hummel under hans medverkan i Sven Hedins vetenskapliga expeditioner till Centralasien under 1920- och 30-talet.

Blommorna är klocklika, med fem foderblad och fem kronblad som är enhetligt färgade, oftast vita men ibland mera åt det rosa hållet, och är samlade i stora mångblommiga klasar. Blomning och lövsprickning sker någorlunda samtidigt, och de vackra vita blommorna följs av säregna, uppblåsta frökapslar senare under sommaren. Släktet pimpernötsväxter (Staphylea) inkluderar runt 10 arter, och det engelska namnet på gruppen, bladdernuts, anspelar just på deras uppblåsta frökapslar. Arten Kinesisk pimpernöt bildar oftast ett mindre träd, 3--10 m. högt, och är härdigt här i Sverige åtminstone upp till zon 4. Kanske mera vanligt förekommande i våra trädgårdar är den till storleken något mindre arten Europeisk pimpernöt (Staphylea pinnata), även den härdig upp till zon 4.

Karta som visar var du kan hitta den Kinesiska pimpernöten.
Karta som visar var du kan hitta den Kinesiska pimpernöten (markerat med röd prick).