Energieffektivisering pågår!

Vi ser över vår energiförbrukning i Edvard Andersons växthus – för klimatet och ekonomin. Under vinterhalvåret kommer det därför att bli lite svalare i vissa avdelningar.

Termometer inne i Edvard Andersons växthus
Lite kallare inne i Edvard Andersons växthus. Foto: Bergianska trädgården

Bergianska trädgården strävar efter att ha växter från många geografiska områden och olika klimattyper. Växter som inte är härdiga i Sverige odlas i någon av våra växthusavdelningar och behöver extra ljus och värme, inte minst vintertid. Belysningen skall fungera för både växter och människor, utan att ljuskällornas våglängder förvränger synintrycket. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av växthusen, men behöver på grund av de höga elpriserna göra en extra insats under hösten/vintern 2022–23.

Belysning för växter

Vi minskar ner på antalet växtarmaturer och placerar om de som blir kvar till platser där ljuset bäst kommer växterna tillgodo.

och människor

Belysning som bara behövs för våra besökare, men inte gör nytta för växterna, byts ut mot energisnålare armaturer.

Någon grad svalare

Genom att dra ner vintertemperaturen någon grad i Medelhavs-avdelningarna gynnar vi växternas tillväxt och blomning och minskar växthusets uppvärmningskostnader. Temperaturen sjunker också automatiskt när antalet växtarmaturer minskar.