Äpplets dag

Äpplets dag firas den 25 september. Då kan du i Bergianska trädgården se olika äppelsorter i en pedagogisk utsmyckning i Frukt- och bärträdgården. Vi visar ett 40-tal olika sorter, men också exempel på ett antal olika fruktträdssjukdomar. Utsmyckningen finns att se även några dagar efter den 25 september.

Utsmyckning på äpplets dag med över 40 olika sorter äpplen
Utsmyckning på äpplets dag 2022. Foto: Kaili Maide

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit initiativet till Äpplets dag som började firas 2016. Syftet är att uppmärksamma svenska äppelsorter och att öka kunskapen om odling och skötsel.

Bergianska trädgården har ett uppdrag som ett lokalt klonarkiv för att bevara äldre sorter av framförallt äpplen men även päron, så kallade mandatsorter. Som lokalt klonarkiv är vi en del av den Nationella genbanken och bevarandet av den odlade mångfalden.

Lokala klonarkiv för frukt (SLU-s webbplats)

Nationella genbanken, som bildades 2016, syftar främst till att bevara äldre utvalda sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Samtliga bevarade sorter har svensk odlingstradition.

I trädgårdens klonarkiv finns 18 mandatsorter av äpplen och två mandatsorter av päron, utöver dessa finns ca 25 andra mer eller mindre lokala äppelsorter. Idag finns ca 30 lokala klonarkiv runt om i landet som bevarar den egna regionens äldre trädgårdsväxter. Ju fler som odlar en äldre sort, ju större är dess möjlighet att leva vidare. Tänk därför på att även din odlargärning räknas. En sort som en gång gått förlorad kan aldrig återskapas.

På Äpplets dag kan du se flera av Bergianska trädgårdens äppelsorter i en installation i Frukt- och bärträdgården. Vi visar ett 40-tal olika sorter, men också exempel på ett antal olika fruktträdssjukdomar. Utsmyckningen finns att se även några dagar efter den 25 september.