Visning av Bergianska trädgården

Evenemang

Datum: tisdag 31 maj 2022

Tid: 17.00 – 18.00

En vandring genom trädgården med nedslag om dess historia, olika områden och växter. I slutet på maj blommar mycket. Vi passerar bland annat Japanska dammen, Italienska terrassen, Professorsvillan och Victoriahuset.

Japanska dammen. En bro leder över till en liten ö i en damm. Foto: Eva Dalin.
Visningen går bland annat förbi Japanska dammen. Foto: Eva Dalin.

I Bergianska trädgården finns växter från hela världen. I trädgården finns områden med frodiga rabatter såsom frukt- och bärträdgård samt växtsystematiska kvarter som visar växternas släktskap. Här finns också parkmiljöer med naturlika planteringar av träd, buskar och örter, på vissa platser samlade med geografiskt tema, t.ex. vid Stora fjället, Japanska dammen, Öland & Gotland och Italienska terrassen. Trädgården har många olika träd och buskar från olika delar av världen.

Bergianska trädgårdens ursprung sträcker sig tillbaka till 1700-talet och trädgården har varit på denna plats sedan slutet av 1800-talet. Stora delar av trädgården är statligt byggnadsminne.

På visningen får du veta mer om Bergianska trädgårdens historia, olika områden och växter och se blomning som är aktuell för tillfället.

Obligatorisk föranmälan: länk till formulär publiceras här två veckor innan visningen.
https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2604/?EventId=1569
Begränsat antal platser.

Pris: 80 kr. Betalning sker direkt till guiden med Swish. Samling för betalning 15 minuter innan visningen börjar. Samlingsplats meddelas vid erhållen plats på visningen.

Visningen ges även den 7 september.