Slåtterkurs – teknik och skötsel

Workshop

Datum: fredag 30 juni 2023

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Bergianska trädgården

Lär dig hantera lie med individuell handledning. Vi kommer att vara på Bergianska trädgårdens våtmark och ängar. Fram till den 5 juni kan du anmäla dig till kursen.

Vy över Våtmarken
Våtmarken. Foto: Gunvor Larsson

Kjell Gustafsson, lärare, pedagog och erfaren slåtterkarl, lär dig att hantera en lie. Med individuell handledning. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Anmälan och info 

Anmälan görs via Studieförbundet Vuxenskolans hemsidor på:

https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/lieslatterkurs---teknik-skotsel-och-praktik-363572/.

Begränsat antal platser. För ytterligare information kontaktas Christina Ihrén, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, christina.ihren@sv.se, 08-679 03 75.

Tid: fredag 1 juli, kl 9.00-16.00

Plats: Bergianska trädgårdens våtmark

Pris: 1150 kr