Lär dig mer om landväxternas evolution

Drop-in

Startdatum: tisdag 4 juni 2024

Tid: 08.00

Slutdatum: söndag 29 september 2024

Tid: 12.00

Lär dig mer om landväxternas evolution med hjälp av Evolutionsslingan i Bergianska trädgården. Slingan kommer finnas tillgänglig från den 4:e juni till slutet av september.

Evolutionsslingan i Bergianska trädgården. Foto: Bergianska trädgården

Gruppen landväxter inkluderar det vi i dagligt tal benämner mossor, lummerväxter, fräkenväxter, ormbunksväxter och fröväxter. Gruppen uppkom för åtminstone 470 miljoner år sedan och utvecklades från dåtidens vattenlevande grön- eller kransalger. Med hjälp av Evolutionsslingan i Bergianska trädgården kan du lära dig mer om hur denna utveckling gått till. Slingan börjar vid Japanska dammen och slutar uppe vid Italienska terrassen och består av ett antal utplacerade skyltar med tillhörande växter samt en kart- och informationsfolder. Folden kan du antingen hämta i Edvard Andersons växthus eller i kartfickan som sitter på slingans första skylt nere vid Japanska dammen.

Du kan läsa mer om slingan här!

Välkommen!