Kallaväxter – En källa till värme

Evenemang

Datum: tisdag 3 oktober 2023

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården

Kallaväxter, allt från mycket små vattenväxter till flera meter stora örter. Vissa av dem kan också värma upp sig själva

Rosenkalla (Anthurium andraenum)
Rosenkalla (Anthurium andraenum)

Bland krukväxter är nog fredskalla med sitt vita hölsterblad den mest kända kallaväxten. Kallaväxternas mångformighet är dock stor med allt från mycket små vattenväxter till flera meter stora örter. Vissa av dem kan också värma upp sig själva.

Kallaväxter, Araceae, är en stor blomväxtfamilj med störst artrikedom i tropikerna, men de finns även i tempererade områden. De ungefär 4000 arterna är mest örtartade, med många klättrande arter och epifyter. En typisk kallaväxt har vid blomning en kolvlik blomställning med många blommor, som omges av ett s.k. hölsterblad (som är vitt hos en fredskalla). Blomkolven kan ofta avge en stark, obehaglig, doft som attraherar pollinerande insekter. Många kallaväxter kan också producera värme för att värma upp blomställningen, något som kallas termogenes. Anledningen till detta tros vara att locka insekter, kanske genom att doftämnen sprids bättre.

En del kallaväxter kan bli mycket stora. Jätteknölkalla (Amorphophallus titanum) kan få en över tre meter hög blomställning. Andmatsarter, vattenväxter som är en avvikande grupp av kallaväxter, blir däremot mycket små. Den minsta arten, dvärgandmat (Wolffia arrhiza), är millimeterstor.

Obligatorisk föranmälan: klicka på länken till anmälningsformuläret för att anmäla dig: 

Anmälningsformulär:

Begränsat antal platser.

Pris: 90 kr. Betalning görs direkt till kassan i växthuset. Samling för betalning 15 minuter innan visningen börjar.