Namnskyltarna till växterna i Bergianska trädgården kan se olika ut men basinformation­en är ett svenskt och ett vetenskapligt namn följt av ursprung. Så här kan en skylt på Systematiska avdelningen ut:

Symboler för olika livsformer

Symbolerna till vänster visar örtartade växters olika livsformer, på skylten ovan en flerårig (perenn) växt. Träd och buskar har för närvarande ingen symbol.

Skyltarna kan även innehålla sortnamn som skrivs inom ’ ’ under det svenska namnet, t.ex. en ros med sortnamnet ’Ingrid Bergman’. I vissa fall tillhör sorten en sortgrupp vars namn skrivs ovanför det svenska namnet. ”Cult.” på skylten innebär att växten endast finns som odlad och inte vildväxande. Underart och varieteter anges ssp. respektive var. Korsningar mellan två arter anges med ett x mellan namnen.