Victoriadammen

Den hästskoformade Victoriadammen anlades omkring 1890. Tanken var att bygga Victoriahuset på den runda halvön i dammens mitt, men dåliga markförhåll­anden förhindrade planen och Victoriahuset ligger istället ett stenkast därifrån. Båda har ett mycket vackert läge invid Brunnsviken.

Victoriadammen och Victoriahuset
Victoriadammen med Victoriahuset i bakgrunden. Foto: Eva Dalin

I Vicotriadammen växer vattenväxter som kräver ett kallare klimat, som komplement till de vattenväxter som visas i Victoriahuset. I den ena halvan finns vatten- och sumpväxter från Sverige, till exempel våra inhemska näckrosor såsom vit näckros och röd Tivedennäckros. Dessutom växer bland annat hästsvans, pors, ag och svalting. I den andra halvan av dammen finns prov på vattenväxter från Nordamerika. Där finns också en hel del kultivarer av mycket vackra näckrosor.

På denna sida