Japanska dammen

Japanska dammen är en självklar plats för kontemplation och ro då den är utformad som en egen liten trädgård i trädgården.

En damm utformades här redan då Bergianska trädgården anlades i slutet av 1800-talet. I slutet av 1980-talet gjordes dammen om till ett område inspirerat av japansk trädgårdskonst. Japanska dammen invigdes 1991 i samband med Bergianska stiftelsens 200-årsjubileum.

Japanska dammen
Japanska dammen är fin året om. Höstfärger: rosaröd vingbenved och gulröd ginnalalönn. Foto: Mia Olvång

Inspirerad av japansk tradition

Dammen och dess omgivande grönska är utformade efter den japanska traditionen att i trädgården försöka återskapa ett miniatyrlandskap, ett stycke natur, en glänta i skogen. Träd är planterade för att skärma av omgivningen. I stället för blom- och färgrikedom är det många nyanser av grönt med ett rikt skuggspel och bara enstaka inslag av blomsterprakt, som är ledande.

Vattenspegeln ska skänka ro och den porlande bäcken ge liv, samtidigt som den skärmar av bruset från omvärlden, en meditativ plats. De spännande kontrasterna mellan mycket grönska, strama grusytor och mjukt slipade stenar samt dammens varierande vattenyta speglar en annan kultur och andra ideal för hur och varför man anlägger en trädgård.

Det har nu gått nästan 30 år sedan Japanska dammen invigdes och anläggningen är i visst behov av en renovering. Ändå finns den ursprungliga tanken och känslan av rofylldhet till stor del kvar.

Japanska dammen, trollhassel blommar.
Kinesisk trollhassel kan blomma redan i januari fram till april. Foto: Gunvor Larsson

 

På denna sida