Om Edvard Andersons växthus

Grosshandlare Edvard Anderson (1865–1936) testamenterade sin förmögenhet till Bergianska stiftelsen vid Kungliga Vetenskapsakademien: "För inrättandet och drivandet av en vinterträdgård, där medelhavsklimatets och därmed jämförliga klimatområdens träd, buskar och örter äro uteslutande representerade".

Edvard Andersons växthus
Edvard Andersons växthus. Foto: Eva Dalin

Edvard Andersons vilja har förverkligats i ett vackert och modernt Medelhavsväxthus, en arkitektoniskt spännande anläggning, där man kan uppleva blomrikedom och grönska året runt. Växthuset är ritat av arkitekten Per-Rune Semrén och uppfördes av Byggnadsstyrelsen på beställning av Kungl. Vetenskapsakademien. Det invigdes den 7 juni 1995 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Medelhavsklimat är ett varmtempererat klimat som kännetecknas av torra, heta somrar då det kan vara nederbördsfritt flera månader i sträck. Vintrarna är milda och regniga med omväxlande väder då temperaturen sällan går under 0°C. Klimattypen finns i fem områden på jorden: Medelhavsområdet, Kalifornien, mellersta Chile, sydvästra Sydafrika och sydvästra Australien. I Edvard Andersons växthus finns alla regionerna utom Chile representerade. De flesta av växterna är inte vinterhärdiga i Sverige.

Växthuset rymmer en stor central hall där Medelhavsområdets inhemska och odlade växter är planterade i landskap med klippor och terrasser. I hörnrummen finns växter från sydvästra Australien och Kapregionen i Sydafrika. Floran från Kaliforniens och Mexikos ökenområden visas i ett dramatiskt sandstenslandskap och det fjärde hörnrummet hyser en fuktig, grön skog av ormbunkar. I de två innersta avdelningarna presenteras Bergianska trädgårdens samlingar av tropiska och subtropiska växter.

Den botaniska mångfalden i växthuset fungerar utmärkt för skolvisningar på alla nivåer, från förskola till universitet, där man vill väcka intresse för och ge kunskap om botanik, natur och miljöfrågor.

 

Grosshandlare Edvard Anderson hade ett stort intresse för blommor, buskar och träd. Han reste till den italienska blomsterrivieran för att njuta av klimatet och den rika floran.

Blyertsteckning
Edvard Anderson 1865-1936

Edvard Anderson föddes i Stockholm 1865 och var son till en segel- och kompassmakare. Hans far dog när Edvard bara var fem år och han växte upp med sin mor och en stor skara syskon. Redan i unga år tog han anställning på en planglasfirma och etablerade sig 1898 som egen företagare i samma bransch, glasfirma Edvard Anderson AB.

Firman blomstrade under Edvard Andersons ledning och blev en av sin tids största glasgrossister. I prislistan för 1930 finns alla typer av glas: fönsterglas, lavoirspeglar, tvättbrädsglas, vindrutor för automobiler och godsfinksglas. Säkert levererade han även växthusglas till Stockholmstraktens många handelsträdgårdar.

Sommartid vandrade Edvard Anderson gärna i Bergianska trädgården. Som en förmögen man hade han möjlighet att fly undan vinterslasket och njuta av det milda klimatet och den vackra floran vid Medelhavskusten. Edvard Anderson dog 1936, ogift och barnlös. Genom sitt testamente visade han en ovanlig omsorg om sina frusna medmänniskor då han önskade dem tillgång till en blommande vinterträdgård. Han ville att "temperaturen i vinterträdgården hålles vid cirka 15 à 16 grader eller den temperatur, som är lämplig för medelhavets flora" och att ett litet konditori skulle inrättas i anslutning till växthuset för servering av "kaffe, the och läskedrycker".

 

Edvard Andersons växthus är ritat av arkitekten Per-Rune Semrén på beställning av Kungl. Vetenskapsakademien. Växthuset invigdes den 7 juni 1995 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Byggnadens totala yta är 3000 m2, varav 1600 m2 är utställningshus öppna för besökare. Resten av byggnaden innehåller förökningshus, personal- och arbetsutrymmen.

Högsta takhöjd är 14 meter och den bärande stommen är utförd i rostfritt, syrafast stål. För glasningen valdes Pilkingtons Planar system, vars 32 mm tjocka isolerrutor inte ligger i ett konventionellt spröjsverk. Det fäster i stället, med hjälp av särskilda genomföringar i rutorna, mot stålbalkarna med konsoler, så att glaset ser ut att sväva fritt ovanför stommen. Växthuset tilldelades European Steel Design Award för 1995.

Klimatet i de skilda avdelningarna kontrolleras och styrs av en stor växthusdator. Växthuset värms huvudsakligen med värmepumpar, som utvinner luftens värmeinnehåll, och fjärrvärme.

Landskapen med sina klippor, odlingsbäddar och terrasser är utformade av arkitekt Ulla von Krusenstierna och botanist Henni Wanntorp. Varje avdelning har sina särskilda bergarter i klippor, sten och grus. Medelhavshallen domineras av vittrad kalksten från Gotland, men till Kanarieöarnas flora har flera ton tunga lavablock importerats från Island. Kalifornienrummet är byggt med gul sandsten från Lemunda i Östergötland och med trappor och gångplattor i kalksten från Tyskland.

Sydafrikarummet innehåller kalksten från Tyskland och porfyr från Älvdalen. Det trolska ormbunksrummet är utfört i svart skiffer från Grythyttan.

Pation i medelhavshallens mitt är plattsatt med finslipad italiensk kalksten och en bård av polerad italiensk marmor, vit Ekebergsmarmor och svart granit. Pelarna kring den rektangulära dammen är svarvade i rosa sandsten från Tyskland.

På denna sida