Tornet

År 1908 lät Professor Bergianus Veit Wittrock uppföra ett åttkantigt torn på en av Bergianska trädgårdens högsta punkter. Tornet skulle användas som förvaringsplats åt Wittrocks karpologiska samling.

Tornet sett från Våtmarken
Tornet sett från Våtmarken. Foto: Bergianska trädgården

I praktiken var det hans kottar och fröer som skulle förvaras i tornet (Karpologi betyder läran om frukter.) Tornet fungerade också som arbetsplats åt Wittrock och utkikstorn.
Högst upp i tornet finns en terrass som man når genom sinnrikt konstruerade luckor.   

Byggnadens ritades av arkitekten Oskar Lindberg. Redan omkring 1915 fick arkitekt Ragnar Hjorth i uppdrag att bygga om tornet. Tornhuvan byggdes då på och kröntes med klotet.

Kottar från Wittrocks samling
Kottar från Wittrocks samling. Foto: Bergianska trädgården

Byggnaden ingår i det statliga byggnadsminnet och har mycket välbevarad interiör. Där känns som om tiden stått stilla och åldrandet har fått fortgå på ett respektfullt sätt. Enligt Statens Fastighetsverk har tornet ett ”synnerligen högt kulturvärde” och det är svårt att hitta så välbevarade och oförändrade interiörer från tidigt 1900-tal.

Tornet har inte öppet för allmänheten, annat än vid särskilt utannonserade tillfällen.

På denna sida