Stora och Lilla Gustafsborg, Finnstugan

På 1860-talet byggdes Stora Gustafsborg som blev sommarbostad åt greve Rutger Wachtmeister och hans fru.

Ett rosa hus, klarblå himmel.
Stora Gustafsborg (med naturskolan Naturens Hus). Foto: Vetenskapens Hus.

På 1860-talet byggdes Stora Gustafsborg som blev sommarbostad åt greve Rutger Wachtmeister och hans fru. Till Gustafsbergsområdet hörde flera byggnader, till exempel Lilla Gustafsborg. Fram till 1894 var byggnaderna utarrenderade, men sedan kunde Bergianska trädgården börja använda dem i sin verksamhet som personalbostäder.

Sedan 1964 stod Stora Gustafsborg obebott soch förföll. 1997-1999 skedde omfattande renoveringar och byggnaden räddades. Idag bedrivs naturskola i Stora Gustafsborg, öppet för förbokade klasser (läs mer under För skolor). Lilla Gustafsborg är tjänstebostad/privatbostad.

Läs mer om Stora Gustafsborg, Gustafsborgsområdet med pomologiska försöksodlingar:

Sommarbostaden som blev naturskola

Finnstugan

På platsen där Finnstugan står har det funnits bebyggelse redan då Bergianska trädgården övertog området 1885. Området utgjorde då greve Rutger Wachtmeisters sommarnöje (sommarbostad) och där Finnstugan står har det funnits ett stall som byggdes om till ett bostadshus för trädgårdsarbetare och elever. Huset brann ner 1925 efter ett blixtnedslag, men återuppbyggdes snabbt. Finnstugans senaste tillbyggnad är från 1945, då det byggdes ut med en extra flygel i söder, som som bestod av åtta rum för trädgårdselever. Genom åren har Finnstugan även använts som kontor och privatbostäder.

Finnstugan ingår i det statliga byggnadsminnet som stora delar av Bergianska trädgården utgör.

På denna sida