Professorsvillan

Professorsvillan uppfördes 1886 som bostad åt Professor Bergianus Veit Wittrock.

Professorsvillan från sydöst
Professorsvillan set från sydöst. Foto: Bergianska trädgården

Ett år efter Bergianska trädgårdens flytt till Frescati 1885, uppfördes Professorsvillan som bostad åt Professor Bergianus Veit Wittrock. Arkitekten till Professorsvillan är okänd. Huset är byggt 1886 i schweizerstil, en stil inom arkitekturen från slutet av 1800-talet som hämtade inspiration från lantlig trähusbebyggelse i Schweiz.

Till byggnaden hörde en trädgård kring huset och en frukt- och bärträdgård. Den senare är samma som dagens Frukt- och bärträdgården och den är öppen för allmänheten. Några av de äldre träden finns kvar från Wittrocks tid.

Förutom att byggnaden var bostad åt Professor Bergianus, så inrymde den även bröderna Bergius bibliotek och Bergiusherbariet, ett arv efter de båda bröderna som grundade trädgården i Vasastaden på 1700-talet. Av ritningarna kan man även utläsa att här fanns museum, skolrum och rum för förvaring av växter i källaren. Wittrocks stora samling av porträtt på botanister (Ikonoteket) prydde väggarna och en del av möblemanget kom från bröderna Bergius bohag.

Ombyggnationer på 1920- och 60-talet

Professorsvillan har genomgått två omfattande förändringar. Den första på 1920-talet då Curman och Fant arkitektkontor gjorde ritningar till ombyggnation. Det innebar bland annat att en del av den fasta inredningen moderniserades och huset försågs med en ny veranda i 1920-talsklassicerande stil. Nästa stora ombyggnation skedde på 1960-talet då villan förvandlades till en två-familjsbostad efter ritningar av G. Eriksson. Det var under Professor Bergianus Rydbergs tid då trädgårdens verksamhets genomgick stora förändringar. I samband med detta upphörde Professorsvillan att vara professorsbostad, men har sedan hyrts ut till anställda på Kungl. Vetenskapskademien (en av Bergianska trädgårdens två huvudmän).

Professorsvillan används idag som privatbostad och förvaltas av Statens fastighetsverk. Byggnaden ingår i det statliga byggnadesminnet som stora delar av Bergianska trädgården utgör.

På denna sida