Orangeriet

Gamla orangeriet byggdes år 1926 under ledning av Professor Bergianus Robert Fries. Arkitekt var Erik Fant.

Sommarbild på Gamla orangeriet
Gamla orangeriet. Foto: Bergianska trädgården

Detta växthus kom genast att tas i anspråk för trädgårdens tropiska växtmaterial. År 1994 flyttades detta material till Tropikrummet och Palmhallen i Edvard Andersons växthus. Gamla orangeriet var då i mycket dåligt skick och har genom Kungl. Vetenskapsakademiens (KVA:s) försorg renoverats i flera omgångar.

Byggnaden användes länge för utställningsverksamhet i Bergianska trädgårdens regi och som sommarcafé. I dag hyr KVA ut Gamla orangeriet till extern restaurangverksamhet.

På denna sida