Bleket

Bleket var trädgårdsdirektörens, dvs den Bergianska trädgårdsmästarens, bostad.

Bleket sett från från södra sidan
Blekets södra sida. Foto: Bergianska trädgården

I byggnaden som uppfördes på 1800-talet fanns tidigare ett blekeri, därav husets smeknamn. Huset hyrdes under lång tid ut som bostad. På senare tid har renoveringar genomförts.

Gräsytorna och sluttningen omkring Bleket har mycket vacker vårblomning. Bleket ingår i det statliga byggnadesminne som stora delar av Bergianska trädgården utgör.

På denna sida