Bröderna Bergius levde i ett välbärgat 1700-talshem på sin malmgård vid Karlbergsallén. Bostadshuset hade två våningar:

 
Mangårdsbyggnad Bergielund
Bergielund, mangårdsbyggnaden. Tillhör Bergianska stiftelsen.
 

Bottenvåning med 3 rum och kök samt kökskammare, övervåningen med salong, bibliotek och herbarium samt en vindsvåning med två små rum. Från detta hem kommer det donerade bohaget.

Bland föremålen finns flera av 1700-talets karakteristiska stilar representerade såsom senbarock, rokoko och gustaviansk stil. De har framförallt funnits i salen och i förmaket. Förutom möbler bestod donationen även av konst och ett vackert insektskabinett som tillhört den svenske zoologen Carl Alexander Clerck (1709-65).

I P.J. Bergius testamentariska författning står det att Professor Bergianus bör bo i någon av byggnaderna på Bergielund. I huvudbyggnaden efterlämnades möblerna och konsten. Ända tills en bra bit in på 1900-talet bodde Professor Bergianus bland bröderna Bergius bohag

 
Möbler Bergielund
Bröderna Bergius bohag såsom V. Wittrock möblerade i professorsvillan, Bergianska trädgården i början på 1900-talet. Tillhör Bergianska stiftelsen.
 

på Bergielund, senare i Professorsvillan i Bergianska trädgården, Frescati. Idag förvaras bohaget på annan lokal.

Bergianska trädgårdens föremålssamlingar omfattar även Ikonoteket som är en samling katalogiserade porträtt av botaniska författare. Trädgården har även bevarat sin historia i form av frökataloger, kartor och elevkataloger från Bergianska trädgårdsskolan, m.m.