Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården – ett museum för levande växter

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, som Medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden samt en frodig frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

Nu är Victoriahuset öppet för säsongen

Jättenäckros, kottepalm och ananasväxter frodas i den tropiska, fuktiga hettan.

Foto: Gunvor Larsson

Slåtterkurs – teknik och skötsel

Kjell 
Gustafsson, lärare, pedagog och erfaren slåtterkarl, lär dig att hantera en lie och att skärpa den. Välkommen fredag 1 juli.

Järnvägskorsning med bommarna nere

Ny planskild korsning vid Bergianska trädgården

Efter många års utredning är det snart slutväntat vid järnvägsbommarna in till Bergianska trädgården. Den olycksdrabbade plankorsningen ersätts med en planskild korsning söder om Grindstugan vid Frescati. Arbetena pågår från början av 2022 till försommaren 2023.