Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Forskning
Ephedra minuta. Foto: Catarina Rydin

Ephedra minuta. Foto: Catarina Rydin.

Forskning vid Bergianska trädgården

Forskningen vid Bergianska trädgården bedrivs under ledning av föreståndaren med stöd av Bergianska stiftelsen vid Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholms universitet och Vetenskapsrådet. Forskningen sker sedan 2002 integrerat med verksamheten vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

Mellan 2015–2020 var professor Catarina Rydin föreståndare för Bergianska trädgården. Hennes forskning behandlar landväxters evolution över långa tidsrymder och baserar sig på studier av såväl nutida som utdöda växter. 

För närvarande pågår projekt på flera växtgrupper varav de flesta har en lång evolutionär historia på jorden och en omfattande fossil dokumentation. Det gäller t.ex. Gnetales, en liten och relativt okänd grupp av fröväxter vars diversitet var betydligt större under dinosauriernas tid. Forskning pågår också på braxengräs som är en slags lummerväxter, samt på blomväxter som kaffeväxter och gräs.

Gnetales

Växtgruppen Gnetales består av tre släkten, Ephedra, Welwitschia och Gnetum som har helt olika utseende och lever i olika miljöer. Den nutida mångfalden består endast av ett hundratal arter och utgör en liten evolutionär rest av en mycket större forntida diversitet. Gnetales utgör professor Catarina Rydins huvudsakliga forskningsområde och projektets syfte är att öka kunskapen om Gnetales och andra gymnospermers evolutionära historia från dinosauriernas tid till idag.

Isoetes

Även Isoetes är en växtgrupp med en lång historia på jorden. De är en slags lummerväxter som oftast växer mycket fuktigt, t ex på botten av klarvattensjöar. Idag finns ungefär 200 arter, och de finns nästan överallt på jorden. Dessa arter är de enda överlevande representanterna för Isoetales, vars diversitet även omfattar de välkända trädlumrarna från karbon-tiden. Arbetet i Catarina Rydins forskargrupp har bland annat visat att den nutida gruppen Isoetes-arter verkar vara mycket gammal. Det är förvånande med tanke på att alla nutida arter är väldigt lika varandra.
 

Rubiaceae

Catarina Rydin arbetar också med en av de största blomväxtfamiljerna, kaffefamiljen Rubiaceae med över 13 000 arter. Studierna söker svar på frågor om arters och egenskapers evolution, utbredningsmönster i tid och rum, och reproduktionsbiologi, och baseras på fältarbete, morfologiska undersökningar och analyser av genetiska data. Nyligen visade vi att storskaliga släktskapsmönster i familjen inte är så väl utredda som man tidigare trott. Spännande men oväntade konflikter mellan resultat baserade på olika sorters genetiska data väcker nya frågor.

Medarbetare, forskning

Catarina Rydin, catarina@bergianska.se, (professor), ansvarig för projekten

Niklas Wikström (forskare)

Anbar Khodabandeh (biomedicinsk analytiker)

Natasha Barbolini (postdoc)

Olle Thureborn (doktorand)

Eva Larsén (doktorand)

Ruben Blokzijl (doktorand)

Rodrigo Borges (gästdoktorand)

Julia Ferm (gästdoktorand)

Karin Bergendal (masterstudent)

 

Tidigare medarbetare forskning

Stefan Löfstrand (postdoc 2017-2018)

Kristina Bolinder (doktorand 2012-2017)

Dennis Larsson (masterstudent 2016-2017, handledare: N. Wikström)

Chen Hou (doktorand 2012-2016)

Annelie Jörgensen (kandidatstudent 2015)

Nannie Persson (masterstudent 2014-2015)

Lena Norbäck Ivarsson (masterstudent 2013)

Clara Eliasson (kandidatstudent 2013)

Aelys Humphreys (postdoc 2012-2013)

 

Forskningsnyheter

  • På fältresa till Jordanien 2019-05-28 Efedraväxter är små gåtfulla buskar som trivs i Jordaniens soliga bergstrakter och andra platser med liknande natur. De hade sin höjdpunkt samtidigt som dinosaurier strövade omkring på jorden.
  • På fältresa till Madagaskar 2018-01-26 Snirkliga vägar på hög höjd, spektakulära vyer, frodiga flodraviner och torra slätter. Följ med på en fältresa till Madagaskars bergslandskap.