Tidigare forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Forskning
  5. Tidigare forskning

Forskning vid Bergianska trädgården 2002-2014

Bremeria pervillei. Foto: Kent kainulainen

 
Bild av Professor Bergianus Birgitta Bremer
 

Forskningen vid Bergianska trädgården har under åren 2002-2014 bedrivits under ledning av Professor Bergianus Birigtta Bremer inom ramen för Bergianska stiftelsen och har skett integrerat med verksamhet vid Stockholms universitets Institution för ekologi, miljö och botanik.

Forskningen är inriktad på frågor om biologisk mångfald och evolution. Med kaffefamiljen (Rubiaceae) som studieobjekt försöker man reda ut och förklara denna mångfald. De senare åren har fokus varit på Madagaskar med omgivande geografiska områden. Orsaken till detta fokus är att Madagaskar är ett så kallad ”hotspot”, ett artrikt område på jorden där de flesta arterna är helt unika och endast finns i området, så kallade endemer. Forskningen går ut på att försöka förstå orsakerna till denna mångfald och förklara när och varifrån ursprungsarterna har kommit.

Läs mer om forskningsprojektet inom Rubiaceae.