• En pilotstudie om köldtolerans hos gräs genomförs i plantskolan från oktober 2018 till september 2019 av Jan-Niklas Nuppenau och Aelys Humphreys (DEEP).
  • Dario Bassini, masterstudent, vid Socialantropologiska institutionen genomförde en socialantropologisk studie i Edvard Andersons växthus i december 2018. Han intervjuade besökare och personal om deras upplevelser i växthuset.
  • Ayco Tack och Laura van Dijk (DEEP) undersöker några svampsjukdomar på vitsippor. De nyttjar plats på bakgården till Edvard Andersons växthus från juni 2018 till april 2019.
  • Ayco Tack och Ryan McClory (DEEP) genomför en studie på groddplantor av ek på fältet mellan järnvägen och Roslagsvägen från april 2018 till sommar/höst 2019.
  • Ayco Tack och Laura van Dijk (DEEP) låter sitt forskningsmaterial, puppor och ekollon, övervintra i Bergianska trädgårdens jordkällare sedan 2015.