Tillgänglighet i Bergianska trädgården

Bergianska trädgården består av en park med kuperad terräng och två växthus. Det pågår ständigt förbättringar vad gäller tillgänglighet med förhoppning om att så många som möjligt ska kunna njuta av Bergianska trädgården.

 

Parkering

Angöring för färdtjänst, taxi och buss är Gustafsborgsvägen 4, 60 meter från ingången till Edvard Andersons växthus.

Det finns två handikapplatser på Bergianska trädgårdens parkering, den ena ligger bredvid parkeringsautomaterna, den andra ligger tio meter därifrån. Dessutom har Plantagen en egen handikappruta, tjugo meter från ingången till Plantagen. Stockholm parkering sköter denna parkering.
Stockholm parkering

 

Utomhus

Bergianska trädgården har kuperad terräng med bitvis stor väglutning.  Vägarna är grusade. Längs Brunnsviken är det delvis brant lutning intill gångvägen i nordväst. De centrala delarna kring Edvard Andersons växthus, Vicotriahuset och Gamla orangeriet är belägna på flack mark.

Det är endast huvudstråken som snöröjs och sandas på vintern.

Det finns parkbänkar på flera olika ställen i trädgården. Ett större antal parkbänkar finns framför Edvard Andersons växthus, innanför granhäcken vid Gamla orangeriet och vid Italienska terrassen. Backen vid södra huvudentrén (entrén nära Roslagsbanan) är lång med lutning. Bänkar finns längs vägen i backen.

Se gärna tillgänglighetskartan för mer detaljer och föreslagen tur med rullstol från färdtjänstangöringen vid norra huvudentrén.

Karta över Bergianska trädgårdens olika områden samt information som beskriver lutningar i terrängen (5755 Kb)

 

Biltrafik

Besökare bör observera att biltrafik (boende och varutransporter) inne i trädgården kan förekomma på Veit Wittrocks väg och Gustafsborgsvägen. I övrigt är biltrafik förbjuden i Bergianska trädgården.

 

I Edvard Andersons växthus

Vi har en rullstol för utlåning i Edvard Andersons växthus. Det går bra att låna med den ut i trädgården mot att man lämnar någon ID-handling som pant.

Utrymningsvägar

Utrymning med rullstol sker genom:

- huvudentré, passagemått 84 cm, med båda dörrar uppställda 1,68 meter.

- Tropikrummet i andra änden av växthuset, passagemått 84 cm, nödreglage 100 cm från golvet.

Här kan du ladda ner ett dokument om tillgängligheten i Edvard Andersons växthus:

Tillgänglighetsdokument Edvard Andersons växthus (338 Kb)

 

I Victoriahuset

Här kan du ladda ner ett dokument om tillgängligheten i Victoriahuset och bredvidliggande HWC:

Tillgänglighetsdokument över Victoriahuset och bredvidliggande HWC (3060 Kb)

 

Toaletter för funktionshindrade

Det finns två toaletter för funktionshindrade, den ena finns i Edvard Andersons växthus och den andra ligger vid Victoriahuset. Toaletten som ligger vid Victoriahuset är öppen under sommarhalvåret, från april till sista oktober kl 06–22. (Dessa toaletter är ej byggda med vintervatten, så kan därför inte vara öppna på vinterhalvåret). Tillgänglighetsdokument kan laddas ner längst ner på denna sida.

Ytterligare en toalett finns i Gamla orangeriet restaurang och café.

På denna sida