Karta över Bergianska trädgården

I trädgården finns flera vackra områden som Japanska dammen och Italienska terrassen. Det finns finns dryga 6 000 arter från hela världen – från fjäll och skog till fuktig regnskog och öken. Växterna presenteras efter ett syfte. Om och hur de är släkt med varandra eller vilket geografiskt utbredningsområde de har.

Karta över området
Karta över Bergianska trädgården 2023. Illustration: Veronica Lendel

Du kan hämta en egen karta i Edvard Andersons växthus, i Victoriahuset (maj–september) samt vid informationstavlorna (markerad "i" på kartan).

Kartfolder över Bergianska trädgården. Inkluderar information som beskriver lutningar i terrängen

Beskrivning av de olika områdena utomhus och växthusen

På denna sida