Fotografera och filma i Bergianska trädgården

Bergianska trädgårdens uppgift är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur. Vi är ett museum för levande växter, där alla växter utomhus och inomhus tillhör våra samlingar. Fotografering för privat bruk eller för skolarbete är tillåten i både växthus och trädgården, förutsatt att varken växtmaterial eller anläggningar kommer till skada. Vi ger inte tillstånd till annan typ av fotografering/filmning (förutom press som kontaktar oss i förväg).

 

Professionell fotografering

Fotografering och filmning som har någon form av kommersiellt syfte eller att fotograf/företag får en inkomst av bilderna, ger vi inte tillstånd till. Det gäller både utomhus och inne i växthusen. Angående bloggar, se nedan.

 

Privat fotografering

Fotografering och filmning för privat bruk är tillåten i både växthus och trädgården, utan stativ. Du är välkommen att publicera bilderna på webben i privat fotoalbum eller sociala medier, men du får inte använda dina bilder på annat sätt än som privatperson.

Du får mer än gärna berätta om och visa bilder från ditt besök i Bergianska trädgården, t.ex. på din blogg, men om du önskar blogga om/fota en produkt eller klädesplagg eller arrangerar och tar plats i anspråk, så räknar vi det som en kommersiell fotografering och tillåter det inte. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis arrangera en fotografering, ta med rekvisita in i växthusen och trädgården – inte ens om det är för privat bruk, då Bergianska trädgården är en museimiljö för att beskåda växter.

Vi får ofta förfrågningar om bröllopsfotograferingar i trädgården, vilket är hedrande, men vi har tyvärr inte möjlighet att ge tillstånd till det.

 

Skolarbeten

Elever som vill göra ett skolarbete om våra växter och fotografera i Bergianska trädgården är välkomna att göra det utan kostnad. Skolarbetet skall ha en tydlig koppling till botanik och/eller hortikultur. Skolan/eleven ska kontakta oss i förväg så att vår personal kan informeras om skolarbetet. Vid mer omfattande fotografering (mer än endast enstaka bilder) krävs tillstånd.

Fotografierna får endast användas inom ramarna för skolarbetet. Om skolan önskar använda materialet för annat ändamål krävs ny överenskommelse, vi tar alltid ut en avgift om fotografierna används i kommersiellt syfte, t.ex. för att marknadsföra skolans verksamhet.

Regler:

  • Växtskyltar får inte flyttas.
  • Växtmaterial, anläggningar och gräsmattor får inte komma till skada.
  • I växthusen är det inte tillåtet att använda stativ.
  • Det är inte tillåtet att kliva i eller sätta upp stativ i planteringar då växterna är mycket ömtåliga.
  • En fotografering får inte hindra andra besökare.
 

Kontakt

Press samt överenskommelse för skolor, kontakta:

Information, press & foto
På denna sida