Rik blomning av tulpaner på våren

Tulpaner växer vilt i Centralasiens berg och det finns ca 100 kända arter. På 1500-talet fördes tulpanlökar till Europa och odlingen exploderade under 1600-talet i Nederländerna, den så kallade tulpanmanin utbröt. Än i dag är Nederländerna känt för sina tulpanodlingar.

Olikfärgade tulpaner
Det är Bergianska Trädgårdens Vänner som varje år ger bidrag för att fylla vårväxtfacken med tulpaner och även andra lökväxter för att förstärka vårblomningen i trädgården. Foto: Mia Olvång

Våra vanliga tulpaner Tulipa har uppkommit genom korsningar och selektering under århundradena. De förs idag till den komplexa arten Tulipa gesneriana. Det finns en enormt stor variation av denna och för att få en överblick, delas alla tulpansorter in i grupper med gemensamma egenskaper som blomform, blomningstid och odlingsursprung:

Fransblommiga Gruppen – franstulpan
Liljeblommiga Gruppen – liljetulpan
Neo- Gruppen – neotulpan
Papegoj- Gruppen – papegojtulpan
Rembrandt- Gruppen – rembrandttulpan
Tidiga Enkelblommiga Gruppen – tidig enkel tulpan
Tidiga Fylldblommiga Gruppen – tidig fylld tulpan
Sena Enkelblommiga Gruppen – sen enkel tulpan
Sena Fylldblommiga Gruppen – sen fylld tulpan
Triumph- Gruppen – triumftulpan
Viridifolia- Gruppen – grönbandad tulpan

I vårväxtfacken vid Italienska terrasssen ser du exempel från flera av dessa grupper. Det finns också sortgrupper som förädlats från andra ursprungsarter.

Deras korsningar har egna sortgrupper och kallas då:

Greigii- Gruppen – påfågeltulpaner – sorter med strimtulpan T. greigii
Fosteriana- Gruppen – kejsartulpaner – sorter med eldtulpan T. fosteriana
Kaufmanniana- Gruppen – näckrostulpaner – sorter med näckrostulpan T. kaufmanniana
Darwinhybrid-Gruppen – darwinhybridtulpan – hybrider mellan T. fosteriana och T. gesneriana

På denna sida