Promenadslinga i Bergianska trädgården visar landväxternas evolution

Välkommen till en promenad längs Evolutionsslingan med skyltar och en karta som berättar den spännande historien om växternas ursprung. Följ med på en tidsresa flera hundra miljoner år tillbaka i tiden. Skyltarna längs promenadslingan finns uppsatta från början av juni till slutet av september.

Sommar 2024 (start 4:e juni)

Välkommen att gå Evolutionsslingan i Bergianska trädgården. Denna promenad börjar vid Japanska dammen och slutar en bit från Italienska terrassen. Den visar växter ur alla större växtgrupper som finns på jorden. Till din hjälp finns en kartfolder och en serie informationsskyltar. Här får du se och lära dig om olika växter som har utvecklats, allt från mossor och ormbunkar till barrträd och blomväxter. Längs med vägen finns flera trevliga rastplatser. Skyltarna längs promenadslingan finns uppsatta till slutet av september. Hämta din karta i Edvard Andersons växthus!

Karta över området
Karta Evolutionsslingans 13 stationer. Illustration: Veronica Lendel
 

Evolutionsslingan går genom kuperad terräng som bitvis har stor väglutning. Längs Brunnsviken är det delvis brant lutning intill gångvägen i nordväst.
Tillgänglighet för våra besökare

 

Landväxternas framfart

Landväxter, eller bara ”växter” som vi säger i dagligt tal, har utvecklats från vattenlevande förfäder, antagligen föregångare till krans- eller grönalger. Att leva på land ställer andra krav än vattenliv. Det behövs skydd mot uttorkning och stödjevävnad för att hålla sig upprätt i en vattenfri miljö samt något fäste.

Jorden är ca 4 600 miljoner år gammal. Men det dröjer innan växter på land börjar utvecklas. De äldsta växtfossilen är ca 470 miljoner år gamla sporer. Dessa liknar sporerna hos dagens levermossor vilket tyder på att de är en tidig växtgrupp på land. Sedan dess har många växtgrupper utvecklats. De växter som finns idag delas in i tre olika grupper av mossor samt lummerväxter, ormbunksväxter och fröväxter.

Välkommen! Det tar ca 20 minuter att promenera från den första skylten till den sista, men avsätt gärna mer tid för att hinna läsa skyltarna.

Visste du att...

Fossil är den största källan till kunskap om vilka växter och djur som har funnits. Ordet kommer av latinets fossus som betyder uppgrävd. Det är djur- eller växtdelar som förstenats i sediment (avlagringar) eller sedimentära bergarter. De allra äldsta fossilen är stromatoliter – ca 3 500 miljoner år gamla. Stromatoliter bildas av fossila vattenlevande mikroorganismer, till stor del cyanobakterier.

Varken svampar eller lavar är växter! Lavar är en symbios mellan olika organismer: alger och cyanobakterier samt svampar. Svampar är närmare släkt med djur än växter!

Ladda ner:

Skylttexter Evolutionsslingan (4306 Kb)

På denna sida